Dr Anna Sołtys

     Dr Anna Sołtys

email:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

www:

http://www.asoltys.swspiz.pl

konsultacje:

SPRAWDŹ

 

obszar zainteresowań naukowych:

Specjalizuję się w społecznych aspektach zarządzania, szczególnie dotyczących obszarów konfliktu w organizacji, władzy, relacji pracowniczych, kultury organizacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi oraz przemianami zachodzącymi w relacjach między pracownikiem (lojalność, zaufanie, zaangażowanie) a organizacją pod wpływem zmian na współczesnych rynkach pracy, nowych metod zarządzania, nowych relacji zatrudnienia i zmian postaw pokoleniowych. Dodatkowym obszarem specjalizacji są zachowania i zjawiska dysfunkcyjne i patologiczne w organizacji - mobbing, dyskryminacja, wypalenie, stres zawodowy oraz szeroko pojęta społeczna odpowiedzialność biznesu i jakość pracy i zatrudnienia.

specjalizacje w zakresie prowadzenia prac dyplomowych:

Prowadzę prace dyplomowe związane z całym procesem zarządzania zasobami ludzkimi (od planowania do derekrutacji) z uwzględnieniem nowoczesnych tendencji i rozwiązań w zakresie zarządzania karierą, rozwojem zawodowym, motywowania, komunikowania i negocjacji w organizacji, kultury organizacyjnej i zarządzania międzykulturowego, problematyki władzy i konfliktu, stylów kierowania, postaw wobec pracy i kariery, outsourcingu i outplacementu.

obszary tematyczne prac dyplomowych:

1. Nowoczesne relacje zatrudnienia i systemy pracy; praca zdalna, telepraca, outsourcing

2. Nowoczesne systemy motywowania, narzędzia i koncepcje

3. Systemy oceny wyników pracy, pracy i personelu

4. Zarządzanie zespołem;  problematyka przywództwa i kierowania

5. Nowoczesny rynek pracy i postawy wobec pracy

6. Władza i konflikt w organizacji;

7. Zjawiska dysfunkcjonalne i patologiczne w organizacji zjawisko mobbingu, dyskryminacji, molestowania

8. Rozwój zawodowy i zarządzanie karierą; od tradycyjnych form do mentoringu i coachingu

9. Zarządzanie relacjami interpersonalnymi w organizacji – procesy integracji i dezintegracji w organizacji

10. Problematyka partycypacji pracowniczej

11. Procedury zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji; od rekrutacji do zwolnienia pracownika

12. Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi

13. Nowoczesny pracodawca - employee branding, czyli budowanie tożsamości

14. Społeczna odpowiedzialność biznesu

prywatnie:

Prywatnie: zaangażowana w badania i prace na rzecz Quality of Life w różnych obszarach aktywności społecznej, w tym również standardów i jakości pracy zawodowej.

Hobby - dobra muzyka, dobry film i dobry kryminał, prywatnie fanka Henninga Mankell'a i Roberta van Gulika, wzorów celtyckich i kap szydełkowych.